KMI Slew Drives


KMI Kinematics är världens största tillverkare av slew drives (snäckväxlar). Produktkatalogen omfattar ett enormt utbud av slew drives, från traditionella modeller till högspecialiserade varianter. KMI:s slew drives bygger på ett patenterat snäckhjul av timglastyp som ger mångfaldigt större lyft- och vridmoment jämfört med traditionella modeller med rakt snäckhjul. Timglashjul har beroende på modell 5–11 kuggar i kontakt samtidigt. Detta ger fantastisk prestanda och precision.

Katalogen omfattar även fullständigt underhållsfria och IP66-klassade modeller.

Sluten slew drive SE-serie

Slew drives i SE-serien erbjuder ett överlägset vrid- och lyftmoment. Dessa används vanligtvis i roterande solpaneler, satellit- och radarantenner, underlag för personlyft och många andra objekt med relativt långsam rotation men krav på rejält lyft- och kippmoment.

Standardserien har ett lyftmoment på 6 kNm–220kNm, ett dynamiskt vridmoment på 0,2 kNm–63 kNm och ett kippmoment på 0,5 kNm–271 kNm. Utväxlingsförhållandet är från 1:30 och ända upp till 1:156 600. Valfri infästningsposition.

KMI Kinematics’ slew drives har ett patenterat snäckhjul av timglastyp. Till skillnad från vanliga snäckhjul där bara en kugg i taget har kontakt med snäckskruven har timglasdesignen beroende på modell 5–11 kuggar samtidigt i kontakt med snäckskruven. Detta resulterar i en unik prestanda och precision.

Öppen slew drive S-serie

De öppna slew drives i S-serien gör sig bäst i objekt där det vanligtvis förekommer underhåll och inspektioner dagligen och där man inte behöver en sluten konstruktion. Vanliga sådana objekt är mobila enheter, exempelvis personlyftar och diverse lastbilsmonterade redskap.

Standardserien har ett lyftmoment på 3 kNm–220 kNm, ett dynamiskt vridmoment på 0,2 kNm–63 kNm och ett kippmoment på 33 kNm–67 kNm. Utväxlingsförhållandet är från 1:30 ända upp till 1:156 600. Våg- eller lodrät infästningsposition.

Sluten slew drive med vertikalaxel, VE-serie

VE-seriens slew drives har en sluten konstruktion med vågrät utmatning där monteringen inte kräver några som helst extrakomponenter. Oftast används dessa i enaxlade solpaneler där det är viktigt med exakt riktning trots kraftiga stormvindar.

Standardserien har ett lyftmoment på 3 kNm–38 kNm, ett dynamiskt vridmoment på 0,2 kNm–9 kNm och ett kippmoment på 0,5 kNm¬–34 kNm. Utväxlingsförhållandet är från 1:30 ända upp till 1:156 600. Vågrät infästning gäller varmed även utmatningen är vågrät.

Sluten slew drive, underhållsfri KE-serie

Slew drives i KE-serien är helt underhållsfria vilket ger betydande kostnadsbesparingar i verklig användning då dessa växlar har skyhög IP-66-klassificering. Dessa används vanligtvis i roterande solpaneler, vindkraftverk, satellit- och radarantenner, renrum och offshore-tillämpningar.

Standardserien har ett lyftmoment på 38 kNm–48 kNm, ett dynamiskt vridmoment på 1,4 kNm–10 kNm och ett kippmoment på 33 kNm–67 kNm. Utväxlingsförhållandet är från 1:30 ända upp till 1:156 600. Våg- eller lodrät infästning.

VARFÖR ÄR SNÄCKHJULETS ”TIMGLASKONSTRUKTION” ÖVERLÄGSEN?

Ett snäckhjul av timglastyp möjliggör 4–9 ggr kraftigare vridmoment jämfört med traditionella raka snäckhjul. I ett traditionellt snäckhjul är det bara en kugg i taget som har kontakt med skruven. Tack vare timglasdesignen kommer flera kuggar samtidigt i kontakt med skruven. Detta göra att KMI:s snäckväxlar erbjuder oslagbar prestanda jämfört med konkurrenterna.