Öppen slew drive S-serie

De öppna slew drives i S-serien gör sig bäst i objekt där det vanligtvis förekommer underhåll och inspektioner dagligen och där man inte behöver en sluten konstruktion. Vanliga sådana objekt är mobila enheter, exempelvis personlyftar och diverse lastbilsmonterade redskap.

Standardserien har ett lyftmoment på 3 kNm–220 kNm, ett dynamiskt vridmoment på 0,2 kNm–63 kNm och ett kippmoment på 33 kNm–67 kNm. Utväxlingsförhållandet är från 1:30 ända upp till 1:156 600. Våg- eller lodrät infästningsposition.