Sluten slew drive med vertikalaxel, VE-serie

VE-seriens slew drives har en sluten konstruktion med vågrät utmatning där monteringen inte kräver några som helst extrakomponenter. Oftast används dessa i enaxlade solpaneler där det är viktigt med exakt riktning trots kraftiga stormvindar.

Standardserien har ett lyftmoment på 3 kNm–38 kNm, ett dynamiskt vridmoment på 0,2 kNm–9 kNm och ett kippmoment på 0,5 kNm¬–34 kNm. Utväxlingsförhållandet är från 1:30 ända upp till 1:156 600. Vågrät infästning gäller varmed även utmatningen är vågrät.