rasvarit ajoneuvoihin

Rasvari eli progressiivinen keskusvoitelujärjestelmä jakaa liikkuvassa kalustossa voiteluaineen täsmälleen halutulla tavalla voitelupisteiden kesken. Se on valvottavuudessaan ylivoimainen, sillä hälytys saadaan yhdenkin voitelukohteen tukkeuduttua.


BEKA-MAX: optimaalinen voitelu ajoneuvoihin

BEKA-MAX -keskusvoitelujärjestelmän pääosat ovat pumppu ja progressiiviset jakajat. Rasvarin pumpun runkoon kiinnitetty pumppuelementti saa käyttövoimansa pumpun nokka-akselilta. Pumppuelementti tuottaa jopa 300 barin paineen. Pumppuelementin tuotto voidaan valita joko valitsemalla erikokoinen elementti tai säädettävällä pumppuelementillä. Tyypistä riippuen pumppuun voidaan sijoittaa eri määrä elementtejä, joista jokainen syöttää voiteluainetta omaan päälinjaansa. Yleisin ratkaisu on käyttää yhtä pumppuelementtiä eli yhtä päälinjaa. Pumppuelementissä on sisäänrakennettu ylipaineventtiili, joka avautuu 280 barin paineessa. Ylipaineventtiili suojaa järjestelmää rikkoutumiselta ja hälyttää, jos järjestelmä on tukkeutunut.

Rasvarin päälinjaa pitkin voiteluaine pumpataan pääjakajalle, josta se voidaan annostella joko suoraan voitelukohteille tai alajakajille. Yhdellä pääjakajalla/päälinjalla ja siihen kytketyillä alajakajilla voidaan voidella maksimissaan 576 kohdetta. Lisäämällä järjestelmään pumppuelementtejä voidaan tämäkin moninkertaistaa. Käytännössä suuriin kohteisiin voi olla järkevää rakentaa toisistaan riippumattomia järjestelmiä muista syistä.

Progressiiviset jakajat

Jakajalta lähtevien voitelulinjojen lukumäärää voidaan muuttaa lisäämällä tai vähentämällä jakajaelementtien määrää. Samoin voitelupisteille menevän voiteluaineen suhteellista määrää voidaan muuttaa vaihtamalla jakajaelementin kokoa. Elementin lisäys ja vaihtaminen on helppoa.

BEKA-valikoimasta löytyy jakajaelementtejä kaikkiin tarpeisiin, esimerkiksi isoja jakajia erittäin suurille voiteluainemäärille sekä haponkestävästä teräksestä valmistettuja jakajia äärimmäisiin ympäristöolosuhteisiin.

Pumpun ohjaus

Jakajien säätäessä voitelukohteiden keskinäistä voiteluainemäärää, muutetaan järjestelmän kokonaisvoiteluainemäärä säätämällä pumpun toimintaa. BEKA-MAX -pumpun ohjaus on hyvin yksinkertainen käyttää, ja se tarjoaa lähes rajattomat säätömahdollisuudet.

BEKA-MAX -pumpussa voidaan säätää taukoaikaa voitelusyklien välillä ja syklin kestoa. Voitelusyklin kesto voidaan määrittää kolmella tavalla:

  1. Syklin kesto eli pumpun käyntiaika minuuteissa
  2. Pumpun tekemät kierrokset syklin aikana
  3. Esim. pääjakajalle sijoitetulta induktiiviselta anturilta saatavien pulssien lukumäärä

Maahantuoja tai valtuutettu asentaja suorittaa aina kohteen mukaiset perussäädöt. Käyttäjä voi lisätä tai vähentää rasvausta ohjauspaneelista. Rasvarin pumpun ohjaukseen voidaan myös tyypistä riippuen liittää erilaisia lisälaitteita ja antureita.

Voiteluaineet: Kaikki öljyt ja rasvat NLGI 3 -luokkaan saakka.

Keskusvoitelu

keskusvoitelujärjestelmät ja ratkaisut kohteen mukaan