Teollisuus

BEKA-keskusvoitelujärjestelmistä löytyy optimaalinen ratkaisu kaikkiin teollisuuden voitelujärjestelmiin, niin öljyille kuin rasvoillekin.


Yksilinjainen järjestelmä

Yksilinjaisessa järjestelmässä on pumppuyksikkö, joka kehittää tyypillisesti n. 35 bar paineen,
suuntaventtiili, yksi painelinja sekä joko staattiset tai dynaamiset annostajat voiteluaineen
annostelemiseksi kohteille. Annostajassa on jousipalautteinen mäntä, joka paluuliikkeensä aikana
“lataa” automaattisesti männän alapuolella olevan voiteluaineen männän yläpuolelle seuraavaa
annosta varten. Yksilinjainen keskusvoitelu soveltuu käytettäväksi öljyvoitelussa enintään muutaman
kymmenen kohteen samanaikaiseen voiteluun. Tyypillisiä käyttökohteita teollisuudessa ovat esim. työstökoneiden laakeri- ja johdevoitelut.

Voiteluaine: öljy tai puolijuokseva öljy.

Monilinjainen järjestelmä

Kun pumppuyksikköön on kytketty suoraan useita pumppuelementtejä, järjestelmää kutsutaan
monilinjaiseksi. Tätä järjestelmää voidaan käyttää progressiivisen järjestelmän asemesta silloin kun
voitelukohteita on vain muutama ja ne tarvitsevat verrattain paljon voiteluainetta.

Voiteluaine: rasva tai öljy.

Progressiivinen järjestelmä

Progressiivinen järjestelmä koostuu pumppuyksiköstä, pääjakajasta ja alajakajista. Pää- ja alajakajat
koostuvat jakajaelementeistä. Jakajaelementtien ainoa liikkuva osa on mäntä, joka toimii myös
hydraulisena venttiilinä ohjaten työliikkeensä päätteeksi rasvanpaineen seuraavalle männälle.
Kullakin jakajaelementillä on tarkkaan määrätty annoskokonsa, jonka mäntä aina liikkuessaan
työntää kohteelleen. Koska kunkin männän on pakko tehdä liikkeensä loppuun ennen seuraavan
liikettä, järjestelmä pysähtyy yhdenkin voitelukohteen tukkiuduttua. Tämän ansiosta järjestelmän
valvonta on helppoa. Tukoksen aiheuttama ylipainehälytys saadaan välittömästi, eikä kuivakäyntiä
ehdi tapahtua.

Voiteluaine: rasva tai öljy. 

Kaksilinjainen järjestelmä

Suurissa teollisuuslaitoksissa, joissa on paljon voitelukohteita etäällä toisistaan, käytetään usein
kaksilinjaisia järjestelmiä. Kahta päälinjaa ohjataan 4/2 suuntaventtiilillä, jolloin ne ovat vuorotellen paineistettuina. Linjoihin voidaan liittää lähes rajaton määrä jakajia, jotka toimivat hydraulisesti
kaksitoimisten mäntien avulla. Yhdellä kaksilinjaisella järjestelmällä voidaan voidella tuhansia
voitelukohteita.

Voiteluaine: rasva tai öljy.

Kiertoöljyvoitelu

Kiertoöljyvoitelussa voiteluaineena on aina öljy. Järjestelmässä sama öljy kiertää kohteeseen aina
uudelleen ja toimii usein osana järjestelmän lämmitys- tai jäähdytysjärjestelmää. Suurimpien
kiertoöljyvoitelujärjestelmien öljytilavuus voi olla satojatuhansia litroja.

Voiteluaine: öljy.

Yksilinjainen järjestelmä

Yksilinjainen järjestelmä

Monilinjainen järjestelmä

Monilinjainen järjestelmä

Progressiivinen järjestelmä

Progressiivinen järjestelmä

Kaksilinjainen järjestelmä

Kaksilinjainen järjestelmä

Kiertoöljyvoitelu

Kiertoöljyvoitelu

Keskusvoitelu

keskusvoitelujärjestelmät ja ratkaisut kohteen mukaan