Usein kysytyt kysymykset
KIERUKKAVAIHTEET


Mitkä ovat tärkeimmät kierukkavaihteen valintakriteerit?

Tärkeimmät arvot ovat vaadittu pyöritys- tai pitovoima, ja suurin kippimomentti. Lisäksi kysymykseen tulee vaihteen koon rajoitukset: mikä on pienin sallittu sisähalkaisija ja suurin sallittu ulkohalkaisija sekä painorajoitukset. Kohteisiin, joissa kuormitukset eivät ole lähelläkään suurimpia sallittuja, on asiakkaan usein turvallista tehdä valinta itse taulukkoarvojen perusteella. Sen sijaan, jos mitään epävarmuutta on tai asennusasento poikkeaa horisontaalisesta, suosittelemme, että laskenta / mitoitus suoritetaan Qtecin toimesta.

Saako vaihde olla missä asennossa hyvänsä?

Kyllä saa. On kuitenkin muistettava, että ulostulevan akselin ollessa horisontaalinen, suurella massalla radiaalikuormitus voi olla merkittävä. Lisäksi epäkeskeinen massa tällaisessa tilanteessa saattaa aiheuttaa ”stick-slip” -ilmiön. Qtec suosittelee sopivaa vaihdetta tällaisessa tapauksessa.

Miten kovaa ulkokehä saa pyöriä?

Lähes kaikilla KMI kierukkavaihteilla suurin sallittu jatkuva pyörimisnopeus on 1/min. Hetkellisesti vaihde saa pyöriä huomattavastikin kovempaa. Kierukkavaihteelle on ominaista huono hyötysuhde (tyypillisesti noin 40-50%), jonka ansiosta lämmön tuotto voi olla vaihteessa runsasta, mikä puolestaan voi kumuloitua entistä nopeammaksi lämpenemiseksi ja voitelun pettäessä lopulta kiinnileikkautumisiin. Keskustele käyttökohteestasi Qtecin asiantuntijoiden kanssa ennen valintaa, jolloin odotettavien kuormitusarvojen perusteella valitaan turvallisin ratkaisu.

Onko asennuksessa erityistä huomioitavaa?

Asennuspintojen tulee olla riittävän jäykät, jotta kierukkavaihde ei pääsisi vääntymään. Pinnansuoruustoleranssit löytyvät asennusmanuaalista, kuten muutkin asentamiseen liittyvät seikat.

Onko vaihteen kätisyys vaihdettavissa?

On. Vanhemmissa malleissa tämä edellyttää matoakselin irrottamista ja kääntämistä ympäri. Uudemmissa malleissa (alkaen 2021) matoakselin päät ovat identtiset, joten kätisyys on erittäin helposti vaihdettavissa ainoastaan vaihtamalla päätylappujen paikat keskenään.

onko KMI vaihtokelpoinen esim. IMO Wd-l vaihteen kanssa?

On, tietyin varauksin. LP-sarjan vaihteissa on samat pulttipiirit kuin IMO WD-L sarjan vaihteissa, eli kiinnityspinnat ja -mitat ovat samat. Vaihteen rungossa on kuitenkin pieniä eroja, esim. korkeus on matoakselin kohdalla korkeampi kuin IMO:ssa. Tämä johtuu osin erilaisesta akselidesignista; KMI LP-Sarjan vaihteissa on tiimalasimallinen matoakseli, jossa on useampi hammaskosketus yhtä aikaa => moninkertainen pitomomentti.  Lisäksi KMI on itsepidättävä ilman erillistä jarrua.

Miten valitaan moottori?

Ensisijaisesti tarjolla olevan öljynpaineen ja -tuoton perusteella, jotta haluttu pyörimisnopeus ja -momentti saavutetaan. Moottori on kuitenkin mitoitettava niin, että suurin sallittu pyöritysvoima ei sitä käyttäen ylity. Qtec auttaa oikean moottorin valinnassa sovellukseen.

Mitä voitelurasvaa tulee käyttää?

Lista suositelluista voiteluaineista löytyy manuaalista. Tyypillisesti rasvat ovat hyvän paineenkeston omaavia (EP) grafiittiseosteisia rasvoja. CASTROL MOLUB-ALLOY 936 SF HEAVY on tehtaan suositus vaativimmissa käyttökohteissa.

Miten ja kuinka usein vaihdetta pitää rasvata?

KMI kierukkavaihteet toimitetaan kevyesti esirasvattuna, eli esitäyttöä ei ole tehty. Tähän on syynä a) ettei voitelurasva separoituisi ehkä pitkänkin varastoinnin aikana ja b) jotta asiakas voi valita rasvan käyttö- ja ympäristöolosuhteiden mukaan optimaaliseksi. Ennen käyttöönottoa vaihde tulee täyttää rasvalla ja sen jälkeen rasvaa lisätään käyttöohjeessa suositellun mukaisesti. Tämä vaihtelee vaihdetyypeittäin.

Kierukkavaihteiden käyttö- ja asennusohjeen löydät täältä: KMI käyttö- ja asennusohje

Mitkä ovat tiimalasiakselin ja suoran akselin hyvät ja huonot puolet?

Tiimalasimatoakselin etuihin kuuluvat itsepidättävyys sekä suurempi pitovoima. Toisaalta tiimalasiakselin pyöritysnopeus on hitaampi (korkeintaan 1-2 rpm) ja itsepidättävyys saattaa altistaa esim. stick/slip-ilmiölle kohteissa, jotka ovat alttiita tärinälle. 

Suoran matoakselin hyviä puolia ovat suurempi pyöritysnopeus (aina 10 rpm:n asti kuormasta riippuen) sekä pienempi todennäköisyys stick/slip-ilmiölle. Toisaalta suoran akselin pitovoima on pienempi ja se ei ole itsepidättävä.